רקע וכוונה:

העמותה מאמצת את חוקי שחיית המרתון של ה- MSF כלשונן ואישור המשחים יתבצע בכפוף לעמידה בחוקים אלה.

חוקי שחיית המרתון של MSF הנם מערכת של סטנדרטים והנחיות לביצוע משחה סולו במים הפתוחים ללא תמיכה בכל מקווה מים.

אמנת שחייני המרתון:

"שחייני המרתון מאמצים אל ליבם את האתגר שבחציית גופי מים פתוחים טבעיים, עם תמיכה מינימלית מעבר לכוחם הפיזי והמנטלי. ישנן דרכים רבות כיצד להקל על הספורט שלנו, אך שחייני המרתון נמנעים מהם בעקביות. שחייני המרתון גאים בעובדה שהישגיהם ברי השוואה ישירה להישגי שחייני העבר משום שהציוד הסטנדרטי המשמש אותם לא השתנה כמעט מאז שנת 1875."

* (1875 היא השנה שבה צלח לראשונה קפטן מתיו ווב את התעלה האנגלית, ובכך למעשה ייסד את הספורט).

הגדרות:

משחה מרתון

משחה ללא הפסקה במים פתוחים, שמבוצע על פי כללים סטנדרטיים של משחה ללא תמיכה חיצונית, ודורש לפחות כמה שעות של מאמץ מתמשך כדי להשלימו. עשרה ק"מ ללא סיוע משמעותי מהזרמים הוא המרחק המינימלי הנחשב לשחיית מרתון.

ללא הפסקה

השארות במים למשך כל זמן המשחה מתחילתו ועד סופו ללא מגע פיזי מכוון כלשהו עם הקרקע, כלי ליווי, אנשי תמיכה או חפצים אחרים (קבועים או צפים).

ללא תמיכה

ללא סיוע מלאכותי המשפיע על הביצועים, מלבד הציוד הסטנדרטי של הספורט. כל משחה הנהנה מסיוע – למשל בצורה של ציוד לא תקני לשיפור ביצועים, מגע תומך עם השחיין, או כל הפרה אחרת של אמנת שחייני המרתון – נחשב למשחה נתמך ועל כן, לא יוכר כמשחה מרתון תקני.

הציוד התקני (סטנדרטי) של שחיית מרתון:

 • בגד ים אחד עשוי מחומר טקסטיל. עבור גברים, אסור שיהיה באורך מתחת לברך או מעל המותניים. עבור נשים אסור שיהיה באורך מתחת לברך, מעל הצוואר, או מעבר לכתף.
 • כובע ים אחד, עשוי לטקס או סיליקון.
 • משקפי מגן, אטמי אוזניים, ואטם לאף.
 • קרם הגנה ומשחה למניעת חיכוך.
 • פנס בטיחות עבור נראות בלילה.
 • שעון יד פשוט בלבד, לחיווי של שעת היום (לא שעון ספורט).
 • סירה מלווה, סקיפר / משיט, אנשי צוות.
 • תזונה, וציוד להבאתו מהסירה לשחיין. אסור לתמוך בשחיין או לגרור אותו באמצעות ציוד ההזנה.
 • חותר/חותרים בסירת ליווי (קיאק וכד') ושחיין/שחייני תמיכה.
 • משקיף/משקיפים.

השחיין אינו צריך להכריז על שימוש בציוד סטנדרטי (כלומר, יש להניח שנעשה בהם שימוש).

כל הציוד שאינו מופיע במפורש ברשימה זו נחשב ציוד לא תקני.

ציוד לא תקני:

ציוד לא תקני הוא כל דבר שלא נכלל במפורש ברשימת הציוד הסטנדרטי. למרות שאי אפשר לציין באופן ממצה את כל הציוד הלא-תקני הפוטנציאלי, אנו יכולים לסווג אותם כציוד (1) לשיפור הביצועים, או (2) שאינם משפרי ביצועים. ללא קשר להשפעה או אי השפעה על הביצועים, השחיינים חייבים תמיד להכריז מראש על שימוש בציוד לא תקני בכללי המשחה והתיעוד המקדים שלהם.

 • ציוד לשיפור ביצועים:

ציוד לשיפור הביצועים מוגדר כציוד לא תקני המביא תועלת למהירותו של השחיין, יכולת הציפה, שימור החום או שיפור הסיבולת. שימוש בציוד כזה במהלך המשחה, כולו או בחלקו, לא יכול להיחשב כמשחה תקני.

דוגמאות לציוד לשיפור הביצועים כוללות:

 • ציוד שעשוי לשמור או להגביר את החום – למשל חליפות שחייה/גלישה, כובעי ניאופרן, נעליים, כפפות.
 • ציוד שעשוי להגדיל את מהירות השחייה – למשל סנפירים, כפות, משוטים, כלובי כריש.
 • ציוד שמגביר את הציפה – למשל מצופים, חליפות שחייה/גלישה.
 • עזרי קצב בשמיעה – למשל נגני מוסיקה, מטרונומים.
 • מכשירים אלקטרוניים לבישים המעבירים מידע לשחיין מעבר לשעות היום ולזמן שחלף כגון שעוני ספורט למיניהם.
 • סרט הכוונה מתחת למים.
 • תרופות או חומרים לשיפור הביצועים המופיעים ברשימות החומרים האסורים של הסוכנות הבינלאומית נגד שימוש בסמים בספורט.
 • ציוד לא סטנדרטי שאינו משפר ביצועים:

ציוד שאינו משפר ביצועים אינו מספק תועלת ברורה לשחיין, אך בכל זאת אינו נחשב לחלק מהציוד הסטנדרטי של שחיית המרתון. שחייה תוך שימוש בציוד כזה עשוי עדיין להיחשב כמשחה תקני ללא תמיכה, אבל הציוד חייב להיות מוכרז במפורש בכללים של המשחה ובתיעוד המקדים ולקבל את אישור העמותה  טרם תחילת המשחה.

דוגמאות לציוד שאינו משפר ביצועים כוללים:

 • מצוף שחייה ובתנאי שאינו משמש עזר לציפה בכל שלבי המשחה.
 • לבוש עם כיסוי מוגבר – למשל חליפות "סטינגר" נגד צריבות של מדוזות.
 • הרתעה כנגד חיות בר – למשל מגן אלקטרוני נגד כרישים, צוללנים מלווים, שחיינים עם ציוד לפינוי מדוזות. (הערה: פגיעה בבעלי חיים ימיים מפרה את רוח אמנת שחייני המרתון)
 • מכשירים אלקטרוניים לבישים אשר מתעדים נתונים אך אינם מעבירים אותו לשחיין.
 • משקיפים

משקיף המשחה מתעד את נתוני השחייה ומאמת את דבקותו של המשחה בכללים המוצהרים. תיעוד מסודר ומפורט שנכתב על ידי משקיף מוסמך הוא המקור החשוב ביותר להכרה, אימות ואשרורו של המשחה.

כישורים:

הכישורים העיקריים הנדרשים מהמשקיף הם:

 • עצמאות: על המשקיף להיות מסוגל להעריך את המשחה ואת דבקותו בכללים המוצהרים באופן בלתי מוטה. אם המשקיף מכיר את השחיין(ית), עליו להיות מסוגל להפריד בין היחסים האישיים לבין חובותיו לבקר, לתעד ולאמת.
 • מומחיות: על המשקיף להיות בעל ידע לגבי הכללים, המסורות והרוח של אמנת שחייני המרתון, ועם הבנת האחריות של תפקיד המשקיף במשחה מרתון.

הסמכות מסודרות למשקיפים נעשות על ידי העמותה. 

שיקולים מיוחדים:

משחים ארוכים מאוד: אם משקיף יחיד אינו מסוגל לשמור על ערנות לאורך כל משך המשחה, נדרש משקיף נוסף. ה- MSF ממליץ על שני משקיפים למשחה שצפוי להימשך יותר מ -18 שעות, ושלושה משקיפים למשחה הצפוי להימשך יותר מ -30 שעות. משחה הכולל שעות לילה בטווח של 10-18 שעות עשוי גם הוא לדרוש משקיף שני. במשחה עם מספר משקיפים, יש להגדיר ראש צוות בכדי לתאם את חלוקת התפקידים והזמנים של המשקיפים ואת תהליכי התיעוד.

משחה בפרופיל גבוה או משחה ראשוני, ללא תקדים: משחים של אורך או משך יוצא דופן – ובמיוחד משחים ראשוניים, חסרי תקדים – דורשים סטנדרטים מחמירים יותר מבחינת כישורי המשקיף והמוניטין שלו. במקרים כאלה, חיוני שהמשקיפים יהיו אמינים ומקובלים על ידי הקהילה הרחבה יותר של שחייני המרתון. ה- MSF ממליץ על מינימום של שני משקיפים מוכשרים, בעלי מוניטין, למשחים בעלי פרופיל גבוה, כדי לחזק את אמינותם.

"חוקי הזהב" של משחי מרתון:

שקיפות של ניהול המשחה: לגבי ההתנהלות והארגון של המשחה, כולל חוקי המשחה ורישום של ציוד לא תקני במידה ואמורים להשתמש בו – יש להעביר את כל הפרטים במלואם ובבהירות לפני תחילת המשחה, לעמותה ולכל המעורבים בביצוע ובבקרת המשחה, וכן בכל הפרסומים הציבוריים שלו. לא ניתן לשנות את הכללים והציוד המוצהר ברגע שהמשחה החל.

משקיף עצמאי: משקיפים עצמאיים נטולי פניות, ובעלי ידע חייבים לתעד את עובדות המשחה ולאמת את דבקותו של השחיין/ית בחוקי המשחה שנקבעו מראש.

חוקי המשחה:

סעיף זה מגדיר את חוקי השחייה הרגילים של MSF למשחה סולו חד-כיווני (נקודה א' לנקודה ב'). חוקים סטנדרטיים למשחה רב-מקטעים, משחה הקפה, משחה שליחים ומשחה שלבים מוגדרים בהמשך תחת סעיף של משחים מיוחדים.

שחיינים בודדים או גופים מארגנים מקומיים רשאים לאמץ את חוקי השחייה של MSF במלואם, תחת ההגדרה של "חוקי משחה מרתון תקני". לחלופין, הם עשויים להתאים את הכללים לנסיבות המקומיות, כל עוד מתקיימים שני תנאים:

 1. חובת הבהרה לגבי כל שינויי מכללי ההתנהלות הסטנדרטיים.
 2. השינויים אינם מפרים את רוח אמנת שחייני המרתון.

חוקי המשחה המוצהרים חייבים להיקרא בקול רם על ידי המשקיף בנוכחות השחיין/ית וכל אנשי הצוות התומך לפני תחילת המשחה.

התחלה וסיום:

המשחה מתחיל כאשר השחיין נכנס למים בחוף טבעי. אם המכשולים הגיאוגרפיים (למשל, צוקים) מונעים מהשחיין לעלות מהמים אל נקודת ההתחלה בחוף (כאשר הוא מגיע אל נקודת ההתחלה מהים), השחיין רשאי להתחיל במשחה על ידי נגיעה ושחרור מגע מחלק מהחוף הטבעי (למשל, צוק). המשחה מסתיים כאשר השחיין יוצא במלואו מהמים אל חוף טבעי, שמעבר לו אין יותר שטח מים לשחייה. אם מכשולים גיאוגרפיים מונעים מהשחיין לעלות אל החוף בסיום, המשחה יכול להסתיים על ידי נגיעה בחלק מהחוף הטבעי.
מרחק המשחה התקני נקבע על סמך חיבור קו ישר שבין נקודת ההתחלה (כניסה למים) לנקודת הסיום (היציאה מהמים). אין להתחשב במסלול השחיה בפועל או בחיווי של שעוני GPS לצורך המרחק הרשמי.

מגע פיזי:

השחיין אינו רשאי ליצור מגע תומך במכוון עם כלי שיט, עם הקרקע, עם אובייקט או צוות תמיכה כלשהו בכל עת במהלך השחייה.

ציוד תקני:

השחיין רשאי ללבוש בגדי ים טקסטיל רגיל עם כיסוי תקני, כובע ים אחד עשוי לטקס או סיליקון, משקפת שחייה, אטמי אוזניים, אטם אף, ורשאי למרוח חומר למניעת חיכוך על הגוף. השחיין אינו רשאי להשתמש בכל ציוד נוסף התורם להגברת המהירות, הציפה, הסיבולת או שימור חום.

היצמדות (drafting):

השחיין לא יכול להיצמד בכוונה מאחורי כל סירת ליווי או שחיין מלווה. השחיין רשאי לשחות לצד ספינת הליווי, אך אינו יכול להציב את עצמו בכוונה בתוך גלי הסירה, למעט בעת האכלה.

שחיינים מלווים:

שחיין מלווה (או שחיינים) עשוי ללוות את שחיין הסולו למשך זמן מוגבל. מותר להשתמש בשחיינים מלווים, אך לא באופן רציף. שחיין מלווה רשאי להיכנס למים החל מהשעה השלישית של המשחה למקסימום של שעה אחת, בכל פעם, ומינימום שעה הפסקה בין ליווי אחד לליווי שלאחריו. השחיין המלווה אינו רשאי לגעת בכוונה בשחיין הסולו ואינו רשאי לשחות לפני שחיין הסולו (עליו למקם את עצמו או את עצמה קצת מאחורי שחיין הסולו).

בעלי הסמכות על גבי סירת הליווי:

המשקיף הוא האחראי לתעד את נתוני המשחה, לפרש את חוקי המשחה בכדי לאשר או לפסול את ביצועו בהתאם לכך ולמדוד את הזמן הרשמי שלו.

הסקיפר של סירת הליווי (או הסקיפר הראשי, אם יש מספר סירות) הוא הסמכות העליונה בכל שאר העניינים. הוא רשאי לבטל את המשחה בכל עת, מכל סיבה שהיא, כולל, אך לא רק, חשש לבטיחות השחיין או צוות הליווי. הסקיפר אחראי לשמירה על כל התקנות הימיות המקומיות הרלוונטיות.

אחריות סביבתית:

כל המעורבים במשחה – שחיין, משקיף, אנשי צוות, אנשי סירת הליווי – חייבים להתייחס לסביבה בכבוד, למנוע פגיעה בחי ובמערכות האקולוגיות הימיות.

שמירה על אמנת שחייני המרתון:

אם מתעוררת בעיה כלשהי בנוגע להתנהלות המשחה, לגביה אין הגדרה ברורה כיצד יש לנהוג במסגרת החוקים למשחה מרתון – על השחיין לפעול ועל המשקיף לשפוט בהתאם לרוח אמנת שחייני המרתון למשחה בלתי נתמך.

סוגי משחים מיוחדים

סוגים מסוימים של משחים דורשים תוספות או שינויים בחוקים הסטנדרטיים למשחה סולו חד-כיווני (נקודה א' לנקודה ב'). השחיינים והמשקיפים צריכים לשלב את החלקים המצוינים למטה לתוך חוקי המשחה המוצהרים שלהם, על פי הצורך.

משחה רב מקטעים:

משחה רב-מקטעים הנו משחה המגיע ליעד ביניים אחד או יותר (חופי) לפני היעד הסופי. הצורה הפשוטה ביותר של משחה רב-מקטעים הוא מעבר דו-כיווני ("הלוך וחזור"), משחה מחוף אחד לחוף אחר, לא רציף, וחזור לחוף הראשון.

עם זאת, משחה רב-מקטעים לא צריך לחזור לחוף המקורי. לדוגמה, לשחות מאי א' לאי ב' ולאי ג' הוא גם משחה רב-מקטעים, כאשר השחייה מאי א' לאי ב' הוא "מקטע 1" וההמשך מאי ב' לאי ג' הוא "מקטע 2".

למשחה רב-מקטעים, יש להוסיף את שני הכללים הבאים:

 1. לאחר שסיים מקטע 1 של המשחה, השחיין יכול לנוח עד 10 דקות לפני תחילת המקטע הבא. בזמן מנוחה, השחיין עשוי להיות נתמך על ידי הקרקע, אבל לא על ידי אנשים או חפצים מלאכותיים.
 2. מדידת הזמנים של המקטע הראשון מתחיל כאשר השחיין נכנס למים ומסתיים כאשר השחיין מסיים את המקטע ביציאה מהמים. התזמון של המקטעים הבאים מתחיל בסוף המקטע הקודם כולל את ההפסקה על החוף.

משחה מקטעים יאושר כמשחה מרתון בהגדרתו, אם חישוב סך המרחק של כל המקטעים יהיה 25 ק"מ לפחות.

משחה הקפה:

משחה הקפה משמעותו לשחות סביב לאי (או איים). למשחה הקפה יש להחליף את הכלל מס' 1 (התחלה וסיום) עם הבאות:

 1. המשחה מתחיל כאשר השחיין נכנס למים מחוף האי. אם אין חוף זמין באי, השחיין יכול להתחיל לשחות על ידי נגיעה ושחרור מחלקו של חוף האי (למשל, צוק).
 2. המשחה מסתיים כאשר השחיין שוחה מסביב לאי ואז יוצא מהמים מעבר לנקודת ההתחלה (או נוגע בחוף האי מעבר לנקודת ההתחלה, אם אין חוף זמין).
 3. אם הגישה לאי מוגבלת, השחיין יכול להתחיל ולסיים בתוך המים, מול החוף – כל עוד הוא "משלים את ההקפה" על ידי שחייה מעבר לנקודת ההתחלה, כפי שנמדד על ידי GPS.

משחה שליחים:

משחה שליחים מבוצע על ידי צוות של שניים או יותר שחיינים, השוחים בתורים רצופים של מרווח זמן קבוע, בסדר קבוע.

למשחה שליחים, הוסף את שני הכללים הבאים:

 1. קבוצות שליחים יכולים לבחור את מספר השחיינים (שישה הוא אופייני) ואת מרווח ההחלפה (שעה אחת הוא סטנדרטי), אבל סגל הקבוצה, סדר השחייה, ומרווח ההחלפה צריך להישאר אחיד לכל השחיינים וקבוע למשך כל המשחה כפי שהוצהר ונקבע בתחילתו.
 2. חילופי השחיינים מתרחש במים, והשחיין החדש מתקרב לשחיין הקודם מאחור (ללא מגע בין השחיינים). לשחיינים מותר עד חמש דקות להשלים את ההחלפה, החל מהזמן המתוכנן.

משחה שלבים:

משחה שלבים מורכב משניים או יותר "שלבים", שביניהם השחיין נח על החוף או על סירת ליווי. למשחה רב שלבים, הוסף את שני הכללים הבאים:

 1. כל שלב אחרי הראשון צריך להתחיל בדיוק במיקום או מאחורי מיקום הסיום של השלב הקודם.
 2. אם מיקום המנוחה נמצא במים (בסירה), על המשקיף לרשום ולתעד את קואורדינטות ה- GPS של מיקומי ההתחלה והסיום של כל שלב.

משחה שלבים יאושר כמשחה מרתון אם האורך של כל שלב הוא לפחות 10 ק"מ, והשלבים עצמם יבוצעו בסמיכות זמנים האחד אחרי השני שלא מעבר ליממה אחת. 

הרשימה המובאת בזאת תוקרא בקול ע"י המשקיף בפני השחיין / ית וכל אנשי הצוות המלווה לפני תחילת המשחה (עבור משחה מרתון סולו ללא תמיכה):

 1. תחילת המשחה מתבצעת מחוף טבעי כאשר השחיין/ית עומד מעל קו המים ועם הישמע האות מהסקיפר הוא פוסע ונכנס לתוך המים.
 2. המשחה מסתיים בחוף הנגדי כאשר השחיין/ית פוסע ויוצא אל החוף ונעמד עם רגליו מעל לקו המים.
 3. משך המשחה נמדד ונקבע בלעדית בידי המשקיף, מרגע הכניסה למים ועד לרגע היציאה מהם.
 4. השחיין/ית רשאי להשתמש בבגד ים תקני אחד, כובע ים תקני אחד, משקפת שחיה, אטמי אזניים, אטם לאף ורשאי למרוח על גופו חומרי סיכה ומשחת הגנה.
 5. השחיין/ית אינו רשאי להשתמש בציוד שאינו תקני בכל משך המשחה, מלבד ציוד לא תקני שאינו משפר ביצועים (כמפורט בחוקי העמותה), ובלבד שציוד זה אושר מראש לשימוש ע"י העמותה ונרשם בתיעוד המשחה.
 6. השחיין/ית אינו רשאי ליצור מגע מכוון ונתמך בסירה, חפץ או איש צוות ליווי בכל זמן במהלך המשחה.
 7. השחיין/ית אינו רשאי לשחות באופן מכוון מאחורי סירה או שחיין ליווי בכל זמן ("דראפט") .
 8. שחיין/ית ליווי אחד בכל פעם רשאי להיכנס וללוות את שחיין הסולו אך רק לאחר שעברו שעתיים ראשונות של המשחה. שחיית ליווי תימשך עד שעה ולפחות שעה תחלוף בין כל שחיית ליווי. לשחיין הליווי אסור לגעת בכוונה בשחיין הסולו, ועליו/יה להיות ממוקם בצד ומעט מאחוריו, אך לא לפניו.
 9. בכל זמן של המשחה שנערך בין שקיעה לזריחת השמש חובה על השחיין/ית לשאת תאורה מתאימה לטובת זיהויו מהסירה. נדרשים 2 נצנצים או 2 סטיקלייט לפחות.
 10. אסור לשחיין/ית ליטול תרופות או חומרים אסורים המופיעים ברשימת החומרים האסורים של הארגון העולמי למניעת סימום בספורט WADA. לקיחת תרופות מותרות בחוק ע"י השחיין/ית תיעשה בידיעה ובאישור של המשקיף ותתועד על-ידו במסמכי המשחה.
 11. הסקיפר של סירת הליווי הנו הסמכות העליונה במהלך המשחה כולו. בסמכותו להחליט על הפסקת המשחה בכל עת מכל סיבה שהיא הכוללת, אך לא רק, דאגה לבטחון השחיין/ית ו/או צוות הליווי.
 12. המשקיף הנו האחראי לשפוט ולתעד את המשחה בהתאם לחוקי שחיית המרתון, ולמדוד את זמן המשחה. המשקיף רשאי להפסיק את המשחה בכל זמן כאשר הוא נוכח שחוקי שחיית המרתון אינם נשמרים או בגלל מצב המסכן את בריאות השחיין/ית. חריגה מחוקי שחיית המרתון יכול לכלול גם חוקים שלא הוקראו בקול, אך מופיעים בחוקי שחיית המרתון של העמותה. אי ציות להנחיות המשקיף על ידי השחיין/ית או מישהו מצוות הליווי שלו יגרום לפסילת המשחה.
 13. כאשר המשחה מופסק ע"י הסקיפר או ע"י המשקיף חובה על השחיין לצאת מהמים מיידית ולעלות על הסירה ללא ערעור.
 14. כל אחד ששותף לביצוע המשחה – השחיין/ית, המשקיף, צוות הליווי ואנשי צוות הסירה, על כולם לעשות כל מאמץ להימנע מזיהום המים ולשמור על בעלי החיים הימיים ועל איכות הסביבה. אין להשליך אשפה ואריזות ריקות של מזון או שתיה בתוך המים וחובה לאסוף ולפנות את האשפה באופן מסודר בסוף המשחה.
 15. קיום החוקים והציוד שבו משתמש השחיין/ית ולגביו הוצהר והוסכם מראש עם העמותה כ"חוקי המשחה המתוכנן" חייבים להתקיים ואין לשנותם מרגע שהחל המשחה.
 16. כל מי שמעורב במשחה יקיים וישמור על חוקי הארץ, יכבד את המקום ויכבד איש את ראהו. המשחה יתנהל בהגינות ובשקיפות מלאה בהתאם ל"אמנת שחייני המרתון".

במשחים מיוחדים, (משחה מקטעים, משחה שלבים, משחה שליחים או משחה הקפה, כפי שמופיעים ברשימת המשחים המיוחדים בחוקי העמותה) – החוקים הנוספים החלים עליהם מעבר לחוקים הסטנדרטיים של משחה סולו, יוקראו ע"י המשקיף ויישמרו באדיקות ע"י המשתתפים בהם.