תנאי שימוש באתר עמותת שחיית מרתון גליל

תנאי השימוש הערכו בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

כללי

אתר עמותת שחיית מרתון גליל (ע"ר) (להלן "האתר") הוא אתר המשמש כאתר ייצוגי עבור עמותת שחיית מרתון גליל (ע"ר) (להלן: "העמותה") והנך מוזמן לעשות בו שימוש בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן.

בנוסף, השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, הורדות של קבצים, מדיה כגון: תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן.

הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים.

השימוש באתר מוגבל למטרות הקשורות לשחיית מים פתוחים, והוא אסור לכל מטרה מסחרית אחרת, כגון יצירת מאגרים, אלקטרוניים, מודפסים או אחרים, מתן שירותי מידע מסחריים וכדו'. כמו כן, המשתמש באתר אינו רשאי להפיץ את המידע המופיע בו, בתפוצה רחבה.

זכות יוצרים

זכות היוצרים לגבי האתר וכל המידע שבו, לרבות עיצובו, האלמנטים הגרפיים שבו, קוד האתר, קבצי המדיה לרבות גרפיקות, הסרטונים, התמונות, הטקסטים, הקבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייך לעמותה ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור מראש ובכתב מהעמותה. למשתמש שמורה הזכות לשימוש אישי הוגן, בכפוף לתנאי שימוש אלה ולכל דין, ולא לשימוש מסחרי.

בנוסף אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש.

תוכן האתר

אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג' או אחרים, הפרעות בזמינות האתר. ולכן לפיכך, איננו מתחייבים כי האתר יהיה זמין בכל עת, בכל מקרה, וולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות או הורדת האתר.

העמותה אינה אחראית לתוכן האתרים שקיימים אליהם קישורים באתר, ולטיב השירות הניתן בהם, והיא לא תישא באחריות כלשהי בקשר לאתרים אלו. אין לראות בקישורים הקיימים באתר המלצה לשימוש בהם והם מצויים באתר לנוחיות המשתמש בלבד .הימצאותם של קישורים לאתרים חיצוניים אינה מהווה ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתכם האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדית של המשתמש באתר.

התכנים המוצעים באתר הינם בבעלותה הבלעדית של העמותה ואין לעשות בהם שימוש אשר נוגד את האמור בתקנון זה, למעט במקרים בהם צוין אחרת או במקרים בהם צוין כי זכויות היוצרים שייכים לגוף חיצוני. במקרים אלו יש לבדוק מהם תנאי השימוש בקישור המצורף ולפעול על פי המצוין באתר החיצוני לו שייכים התכנים.

ניהול משתמשים ומבקרים באתר

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש, בין אם על ידי חסימת כתובת ה-IP  של המחשב שלו, כתובת ה-MACID  של המחשב שלו, אזור מיקום מחשב המשתמש או בכל דרך אחרת ללא צורך לספק הסבר לכך.

צוות האתר יעשה כל שביכולתו להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע, מוסכם בזאת כי לגולשים, למשתמשים ולחברים באתר לא תהה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי העמותה או מי מטעמה.

גילוי נאות

באתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי "עוגיות" (Cookies) ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים או באמצעות חברות או תוכנות חיצוניות, בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי של גולשים וניתוח תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה.

בכל העת ומלבד כאשר גולשים מחוברים לאתר, המידע הנשמר הוא אנונימי לחלוטין ואין בו את שם הגולש או כל פרט מזהה אחר.

אחריות

העמותה אינה אחראית בצורה כלשהי לפגמים ו/או ליקויים ו/או טעויות מכל סוג, במידע שמופיע באתר.

העמותה אינה אחראית בצורה כלשהי, ישירה או עקיפה, לכל נזק ו/או הפסד, ישיר או עקיף, הנובע משימוש באתר ו/או בתכניו או הנובע מאי יכולת להשתמש באתר, מכל סיבה שהיא. כמו כן, העמותה לא תישא באחריות בגין נזקי תכנה ונזקים אחרים אם יגרמו כתוצאה מהשימוש באתר.

העמותה אינה מתחייבת כלל כי האתר ו/או השימוש בו, עונים או יענו על צורך כלשהו של המשתמש, והיא לא תישא באחריות להתאמת המידע לצרכי המשתמש.

איזור שיפוט

על תנאי שימוש אלה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד, ולבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל אביב תהא הסמכות המקומית היחידה והבלעדית לדון בכל עניין הנוגע לתנאים אלה או הנובע מהם, והמשתמשים מוותרים מראש על זכותם לפנות לכל בית משפט אחר אשר מקום מושבו אינו בתל אביב.